სამუშაო უნარები დამწყებთათვის

იხილე აქვე
პუბლიკაციაში თავმოყრილია საბაზისო ინფორმაცია იმ ძირითად თვისებებსა და უნარ-ჩვევებზე, რომლებიც არსებითია ახალ სამუშაო ადგილზე იოლი ადაპტაციის, სამუშაო პროცესში ჩართვის, დადებითი პირველი შთაბეჭდილების მოხდენის, თანაგუნდელებთან და კოლეგებთან კეთილგანწყობილი, თანამშრომლობითი ურთიერთობების დამყარებისა და ზოგადად, პროფესიული კარიერის უმტკივნეულოდ დაწყების თვალსაზრისით.

ჩამოტვირთე PDF

სამუშაოსათვის მზაობა

იხილე აქვე
დასაქმების მოძიებისა და სამუშაო პროცესში უმტკივნეულოდ ჩართვისთვის აუცილებელი სოციალური უნარ-ჩვევები არ ისწავლება სკოლებში ან უმაღლეს სასწავლებლებში და უფრო მეტად არაფორმალური გზით, სამუშაო გამოცდილებით, ან შესაბამისი სატრენინგო პროგრამების მეშვეობით მიიღება. სწორედ ამ უნარ-ჩვევების გაცნობის და გავარჯიშების, და ახალგაზრდებში სამუშაოსთვის გარკვეული მზაობის შექმნის მიზნით მომზადდა წინამდებარე სახელმძღვანელო.

ჩამოტვირთე PDF

ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები

იხილე აქვე
ზრდასრულთა სწავლების მეთოდების მოკლე სახელმძღვანელო თავდაპირველად შემუშავდა, როგორც „სწავლების მეთოდებისა და ეფექტურობის“ ონლაინ ტრენინგის თანმხლები საკითხავი მასალა. შემდგომში პუბლიკაცია გავამდიდრეთ ინტერაქციული მეთოდოლოგიური მასალის - კერძოდ კი სხვადასხვა თამაშების და სავარჯიშოების, აგრეთვე ჯგუფური დისკუსიის გაძღოლის სხვადასხვა კრეატიული მეთოდების დამატებით, რომელთა გამოყენებითაც მასწავლებლები შეძლებენ თავიანთი მეცადინეობების გამდიდრებას, გახალისებას, სტუდენტების ინტერესისა და მოტივაციის გაძლიერებას და საბოლოო ჯამში სწავლების პროცესის ეფექტურობის ამაღლებას.

ჩამოტვირთე PDF

პროექტის წერის და მართვის საფუძვლები პედაგოგებისთვის

იხილე აქვე
წინამდებარე სახელმძღვანელო შემუშავდა პროექტის ცოდნის და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ საქართველოს გაეროს ასოციაცია და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი. სახელმძღვანელოს მიზანია შეუქმნას მკითხველს ზოგადი წარმოდგენა პროექტის მომზადების, დაფინანსების და მართვის ძირითადი ეტაპების შესახებ, და დაეხმაროს მას სტანდარტული საპროექტო განაცხადის შედგენის პროცესში.

ჩამოტვირთე PDF

პედაგოგის ციფრული კომპეტენცია

იხილე აქვე
დღესდღეობით, თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სასწავლო პროცესი ონლაინ სივრცეშიც ინტერაქტიულად და საინტერესოდ წარვმართოთ და, ამავდროულად, ეს პროცესი უფრო მეტი ადამიანისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი. მოცემულ სახელმძღვანელოში, რომელიც კოვიდ-19 პანდემიის დროს შეიქმნა, განხილულია უფასო და მარტივად მოსახმარი ციფრული ინსტრუმენტები, რომელთა გამოყენებაც საგრძნობლად ზრდის სასწავლო პროცესის პროდუქტიულობას ონლაინ სწავლების პირობებში.

ჩამოტვირთე PDF

პედაგოგის კომუნიკაციური კომპეტენცია

იხილე აქვე
წინამდებარე ელექტრონული პუბლიკაცია მომზადდა ცვლილებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრი „პარტნიორები - საქართველოს“ მიერ, პროექტის "ცოდნის და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებდნენ საქართველოს გაეროს ასოციაცია და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. სახელმძღვანელოს შინაარსობრივი მხარე განისაზღვრა პროექტის სამიზნე რეგიონების - აჭარის, გურიის, შიდა ქართლის და ქვემო ქართლის პროფესიულ სასწავლებლებში მომუშავე მასწავლებლების აქტიური ჩართულობით. ვიმედოვნებთ, რომ პუბლიკაცია საინტერესო იქნება არა მხოლოდ სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მომუშავე მასწავლებლებისთვის, არამედ ეფექტური კომუნიკაციის საკითხებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.

ჩამოტვირთე PDF

მოხალისეთა მართვა

იხილე აქვე
სახელმძღვანელოში თავმოყრილი რამდენიმე მარტივი და პრაქტიკული რჩევა დაგეხმარებათ ეფექტურად მოზიდოთ, ჩართოთ და მართოთ თქვენი მოხალისეები და შეძლოთ საქმიანობის შეუფერხებელი გაგრძელება, როდესაც ისინი დატოვებენ ორგანიზაციას. სახელმძღვანელო განკუთვნილია პირველ რიგში მათთვის, ვინც უშუალოდ პასუხისმგებელია მოხალისეთა მართვასა და კოორდინაციაზე; იგი აგრეთვე გამოადგება ორგანიზაციების ხელმძღვანელებსა და რიგით თანამშრომლებს, რომლებსაც უწევთ მოხალისეებთან ყოველდღიური ურთიერთობა.


ჩამოტვირთე PDF

ფასილიტაციის სახელმძღვანელო

იხილე აქვე
ჯგუფის მუშაობის პროცესის მართვა

ჩამოტვირთე PDF

ბუნებრივად საინტერესო გაკვეთილი

იხილე აქვე
პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის "განათლება - ადგილობრივი განვითარების ინსტრუმენტი. განათლების დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობა შიდა ქართლის რეგიონში" ფარგლებში. პროექტი განხორციელდა პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლონური დახმარების 2009 წლის პროგრამის დაფინანსებით.

ჩამოტვირთე PDF

ნეკი ნეკისა, შერიგებისა...

იხილე აქვე
კრებულის მეორე გამოცემის მიზანია მიაწოდოს ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებული საინტერესო საკითხავი მასალა. კრებული შეიქმნა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA), Care Austria და British Petroleum-ის ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის "კონფლიქტის პრევენცია ახალგაზრდებში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების საშუალებით" ფარგლებში, და მასში შესულია ბორჯომის, ახალციხის, ადიგენისა და წალკის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მიერ, კონფლიქტის თემაზე მომზადებული ნახატები და მოკლე მოთხრობები. ვიმედოვნებთ, რომ „ნეკი ნეკისა, შერიგებისა...“ გამოადგება არა მხოლოდ მოზარდებს, არამედ კონფლიქტის მართვის და მოგვარების საკითხებით დაინტერესებულ ნებისმიერ მკითხველს.

ჩამოტვირთე PDF

როგორ ვაქციოთ მყიდველი ერთგულ კლიენტად

იხილე აქვე
კრებულში მოცემული რეკომენდაციები დაეხმარება მომსახურების სფეროში მომუშავე ადამიანებს აიმაღლონ კლიენტის მომსახურების კულტურა და შედეგად შეძლონ მეტი მადლიერი კლიენტის მოზიდვა და შენარჩუნება.


ჩამოტვირთე PDF