როგორ ვაქციოთ კლიენტი ჩვენი კომპანიის ერთგულ მომხმარებლად?
როგორ დავტოვოთ კლიენტი კმაყოფილი კომპანიასთან ურთიერთობით / თანამშრომლობით?
რატომ არის მომგებიანი კლიენტზე ორიენტირებული კომუნიკაცია?
რა ხერხების გამოყენებით შეგვიძლია მივიღოთ ჩვენთვის სასურველი შედეგი კომუნიკაციაში და ამავდროულად შევინარჩუნოთ კლიენტთან პოზიტიური ურთიერთობა?
როგორ გავუმკლავდეთ კლიენტის პრეტენზიებს?
როგორ ვმართოთ სტრესული სიტუაციები და შევინარჩუნოთ ემოციური მდგრადობა / მედეგობა?

კლიენტის ეფექტური მომსახურების ტრენინგი არა მხოლოდ მომსახურების სტანდარტების და სხვადასხვა კომუნიკაციური ტექნიკის შესწავლის შესაძლებლობას იძლევა, არამედ, რაც უმნიშვნელოვანესია, ტრენინგზე შესაძლებელია კლიენტისა და მომსახურების პროცესის მიმართ სწორი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. მომსახურების ტექნიკის ცოდნა და სწორი დამოკიდებულებების სისტემა კი - მომსახურების პროცესის ეფექტურად წარმართვის საფუძველს წარმოადგენს.  

ტრენინგის პროგრამა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:
  • მომსახურე პერსონალის ქცევის სტანდარტები
  • მიმართვის რეკომენდირებული ფორმები მომსახურებისას
  • კლიენტთან კომუნიკაციისათვის აუცილებელი სხვადასხვა ტექნიკა
  • საქმიანი და ტექნიკური ინფორმაციის გასაგებად ფორმულირება და მიწოდება
  • მომსახურე პერსონალის ეფექტური “სხეულის ენა”
  • კლიენტის მოთხოვნებისა და სურვილების ადექვატურად აღქმა და მათზე სწორად რეაგირება
  • კლიენტის ტიპები და მათთან ურთიერთობის რეკომენდირებული ფორმები
  • კლიენტის უარზე სწორად რეაგირება
  • კლიენტისათვის ნეგატიური, უსიამოვნო ინფორმაციის მიწოდება
  • რთულ, გაბრაზებულ კლიენტებთან ურთიერთობის ტექნიკა