რა განსხვავებაა გაყიდვისა და მომსახურების პროცესებს შორის?
როგორ დავითანხმოთ კლიენტი ჩვენს შეთავაზებაზე?
როგორ დავეხმაროთ კლიენტს გააცნობიეროს მისთვის სასურველი ნივთის საჭიროება?
როგორ მოვიქცეთ კლიენტისგან უარის მიღების შემთხვევაში?
როდის ვუთხრათ კლიენტს პროდუქტის ფასის შესახებ?
გავუმხილოთ თუ არა კლიენტს პროდუქტის ნაკლოვანებები?

გაყიდვის ტრენინგი მისცემს მონაწილეებს კარგ შესაძლებლობას არა მხოლოდ დახვეწონ გაყიდვის საკუთარი ტექნიკა და უნარები, არამედ გააცნობიერონ, რომელია გაყიდვის საუკეთესო სტრატეგია, გადაჭრან დილემა - უნდა იყოს თუ არა კლიენტთან კომუნიკაცია გაყიდვაზე ორიენტირებული, და აღმოაჩინონ, თუ რომელი არგუმენტები მოქმედებს ყველაზე დამაჯერებლად კლიენტზე.

ტრენინგის პროგრამა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

  • გაყიდვის ოთხ ეტაპიანი პროცესი
  • პროდუქტის პრეზენტაცია გაყიდვისას
  • დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და  არგუმენტირების ტექნიკა გაყიდვისას
  • კლიენტის მოთხოვნებისა და სურვილების ადექვატურად აღქმა და მათზე სწორად რეაგირება
  • გაყიდვის პროცესის წარმართვა შეკითხვების საშუალებით
  • კლიენტის შეკითხვებზე პასუხის გაცემა
  • კლიენტთა ტიპები და გაყიდვის დროს თითოეულ მათგანთან ოპტიმალური ურთიერთობის რეკომენდირებული ფორმები
  • კლიენტის უარზე და პრეტენზიებზე სწორად რეაგირება
  • მოლაპარაკება გაყიდვის პროცესში
  • ტიპური წინააღმდეგობები გაყიდვის პროცესში